Medalje i žetoni

Medalje i žetoni
Medalja ili medaljon (tal. medaglia, franc. médaille, lat. metallum) je pločica kružnog oblika od metala (zlata, srebra, bronce, olova, legura) umjetnički proizvod počasnog, memorijalnog ili jubilarnog karaktera. Sliči novcu, ali ne služi novčanomu prometu. Spada u primijenjene umjetnosti: kiparstvo, sitnu plastiku, medaljarstvo. U širem značenju medalja je odlikovanje za vojne i građanske zasluge, nagrada za umjetnička, znanstvena i sportska postignuća. Na jednoj ili objema stranama medalje nalazi se reljefni prikaz (portretni lik, alegorijski ili povijesni motiv) redovito s natpisom. Prvo se izrađivala lijevanjem pomoću kalupa, od 16. stoljeća i kovanjem, a od 19. stoljeća galvanoplastičnim postupkom.

london 2012

Prve medalje nastale su u doba kasnoga Rimskog carstva (4.-5. stoljeće), izlijevale su se iz bronce, s likom cara ili mitološkim prizorom.Srednji vijek ih nema (osim nekoliko izuzetaka krajem 14. stoljeća). Medaljarstvo se naročito razvilo u doba renesanse u Italiji. Intenzivni razvoj medaljarstva datira od doba klasicizma početkom 19. stoljeća. Noviji medaljari se drže uglavnom tradicionalnih oblika, pri čemu teže za što oštrijom karakterizacijom portretiranog lika. U Hrvatskoj su medalje izrađivali Robert Frangeš Mihanović, Ivan Meštrović, Antun Augustinčić, Vanja Radauš i dr.

medalje ant

medalje cu

Žetoni se obično koriste da bi se spriječile manipulacije ili moguća krađa novca iz automata, koji su obično daleko od izravne ljudske nadležnosti. Žetoni su danas postali sve rjeđi, pojeftinjenjem kartičnih i elektroničkih načina plaćanja usluga, dok je njihova uloga u povijesti bila znatno veća. Žetoni su u prošlosti bili izdavani kao vaučeri za raznorazne robonovčane transakcije pogotovo u periodima kada je kraljevina ili država bila u težoj financijskoj situaciji ili ratu pa sukladno tome nije kovan novi zlatni i srebrni novac.

zetoni


Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.