Obrnuta Jenny

Obrnuta Jenny
Slijedeća u nizu filatelističkih legendi ne pripada ovome otmjenom krugu prvenstveno zbog njene rijetkosti, već zbog njene popularnosti. Radi se ovoga puta o grešci jedne sasvim obične marke, koja postoji u nakladi od stotinu komada – maloj količini no ipak u cijelome svijetu naći ćemo mnogo takovih lokalnih rariteta. Među njima samo je jedan svjetski poznat – Inverted Jenny. Pri kraju prvog svjetskog rata, američki je Kongres donio odluku o otvaranju avionske pošte i odredilo tarifu od 24 centi te ovlastilo poštansku službu da tiska prve marke za avionsku poštu. Prvi let zračne pošte imao se dogoditi 15. svibnja 1918. Iako su avioni bili «novo čudo tehnike», te velik broj ljudi u to vrijeme ih nije ni vidjelo, Ministarstvo Rata i poštanska uprava bili su zainteresirani vidjeti gdje su granice prijenosa pošte i u kojoj mjeri će novi servis unaprijediti komunikaciju, baš kao što je svoj doprinos razvoju donio Pony Express, telegraf, telefon te ono što će više desetljeća kasnije donijeti email. Američka vojska imala je organizirati avion i pripadno ljudstvo, a pošta je trebala podržavati službu rukovanja pošiljkama. Samo dva tjedna prije prvog leta, trebalo je tiskati posebne marke za novu vrst poštanske usluge.Marka je dobila ime «Jenny» po nazivu zrakoplova sa slike. Tiskana je u dvobojnom tisku – zasebno tiskani okvir crvene boje te «slika» u obliku zrakoplova u centralnom dijelu marke u crnoj boji. Tiskano je 2 000 000 primjeraka ove marke u 20 000 prodajnih araka po 100 komada. Tiskovni arci sadržavali su 4 prodajna arka.

William T. Robey, sakupljač maraka iz Washingtona, iskoristio je vrijeme za ručak da posjeti lokalni poštanski ured i kupi novoizašlu marku za zračnu poštu. Robey je odmah uočio grešku na jednom arku i tražio da kupi cijeli arak. Nakon toga ispričao je prijateljima kakvu je zanimljivu grešku našao te su i oni pohitali da kupe istu, no samo je jedan arak bio pogrešan. Nekoliko sati kasnije, poštanski inspektori potražili su Robey-a u njegovom uredu. Tiskarski «škart» normalna je pojava, no on se u tiskari odstranjuje. Moguće da je bilo tiskano još ovih araka, ali ako i jest, oni su bili spaljeni još u tiskari. Samo jedan došao je do poštanskog šaltera. Srećom je taj došao u ruke filatelista te se od tog dana prati sudbina svih pojedinačnih komada i zna točna pozicija svake marke. Robey je odlučio prodati svoj arak jer se bojao da će mu ga vlada inače konfiscirati. Kontaktirao je trgovca Eugene Klein-a u Philadelphiu, koji je odkupio cijeli arak za, u to vrijeme, basnoslovnu sumu od 15 000 US$. Prodaja stoljeća dogodila se malo kasnije kad je arak otkupio za 20 000 US$ Edward Green koji je od ovog arka stvorio legendu.

invertedjenny c3a com ann

Cijena pojedinačnoj marki rasla je vrlo brzo. Danas joj je cijena u rangu do 120 000 US$. Da je prodaja Greenu doista bila prodaja stoljeća (i to u korist kupca) govori slijedeći podatak: 20 tisuća dolara u 1920. (po podacima Federal Reserve Bank u Minneapolisu) imalo je vrijednost kao 236 424 dolara u 2001. Godinu prije, jedan primjerak prodan je na Siegelovoj dražbi za 110 000 USD. Svih stotinu primjeraka danas bi vrijedilo dakle oko 11 milijuna dolara, dakle 46 puta više od realne vrijednosti. Inverted Jenny ima još jedan rekord: to je marka koja je do sada postigla najvišu cijenu na jednoj Internet aukciji. Dražbovanje preko interneta sve se više razvija. Na dobrotvornoj dražbi vodeće «online» aukcijeske kuće ebay-u u listopadu 2000. godine jedan nežigosani primjerak sa falcom prodan je za 93 000 dolara.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.