C

CACHET - fra; pečat, žig, poštanski žig.
CAIMANES ILES - fra; Kajmanski otoci.
CAKLASTI PAPIR - mekan papir pune strukture koji gledan prema jačoj svjetlosti pokazuje svjetlucave točkice. Za razliku od poroznog papira kod ove vrste papira površina ostaje potpuno zatvorena.
CAMBODIA - Kambodža.
CAMEROONS, CAMEROUN - eng, fra; Kamerun.
CANADA - Kanada.
CANARIAS - špa; Kanarski otoci.
CAP JUBY - Cabo Juby.
CAPE OF GOOD HOPE - Rt Dobre Nade.
CARIGRAD - Constantinople.
CARNARO - ita; Kvarner.
CARTA - ita; papir.
CATALOGUE - fra, eng; katalog.
CATTARO - ita; Boka Kotorska.
CAYMAN ISLANDS - Kajmanski otoci.
CC - ova kratica se je pojavljivala pokraj krune u vodenom žigu nekih kolonijskih izdanja Velike Britanije. Kratica znači znači: Crown Colony.
C.E.F. - pretisak na markama njemačke kolonije Kamerun koji je 1915. okupirala Velika Britanija. Kratica znači: "Cameroons Expeditionary Force".
CENTENARIO - ita; stoljeće, stota obljetnica.
CHANNEL ISLANDS - eng; Kanalski otoci.
CHARITY STAMPS - eng; marke izdane za dobrotvorne svrhe.
CHIFFRE - fra; broj.
CHINA PAPER - kineski papir, azijski papir.
CHINE - fra; Kina.
CINCO - špa, por; pet.
COLONIA - taljansko ime za njemački grad Köln.
CONGO BELGE - fra; natpis na markama za koloniju Belgijski Kongo.
CONGO FRANÇAIS - fra; natpis na markama francuskog konga između 1891. i 1907. godine.

c

COPPER RED - eng; bakreno crvena boja.
COPPIA - ita; par, dva jednaka djela.
CORFOU, CORFU -  fra; Krf.
COSTA RICA - Kostarika.
CŌTE - fra; obala. Riječ koja se je često upotrebljavala sa imenima država.
COULEUR - fra; boja.
COUNTERFEIT - eng; falsifikat.
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE - pretisak na posebnim službenim markama koje je Nizozemska izdala za Međunarodni sud u Haagu.
COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE - pretisak na posebnim službenim markama koje je Nizozemska izdala za Međunarodni sud u Haagu od 1934. do 1940. godine.
COURONNE - fra; kruna. Motiv koji je često korišten na vodenim žigovima.
COURRIER DE LA SOCIĒTĒ DES NATIONS - pretisak na markama koje je Švicarska izdala 1944. za potrebe Lige naroda. Do tada je pretisak glasio: "Société des Nations".
COURVOISIER - ime poznate švicarske tiskare poštanskih maraka koja je sa ponosom tiskala u heliogravuri. Njeni puni naziv je "Helio Courvoisier S. A. La Ghaux-de-Fonds". Najljepše jugoslavenske marke su tiskane u ovoj tiskari.

c1

CRETA, CRETE - talj, eng, fra; Kreta.
CRNA GORA - prva crnogorska pošta za javni promet otvorena je na Cetinju 1. svibnja 1874. godine i tog dana puštene su u promet prve crnogorske marke. U Crnoj Gori važila je valuta 1 florin = 100 novčića; od 1900. godine, 1 kruna = 100 helera; od 1907. godine 1 perper = 100 para
CROATIA, CROATIE, CROAZIA - eng, fra, talj; Hrvatska.
CROWN - eng; kruna.
CRTASTO ZUBČANJE ILI PROBODI - bio je stariji način odvajanja maraka iz velikog prodajnog arka. Tako probadane marke nalazimo često kod starijih izdanja njemačkih država.
CUARANTA - špa; četrdeset.
CUATRO - špa; četiri.
CUBA - Kuba.
CUNDINAMARCA - ime provincije koja je izdavala poštanske marke između 1870. i 1904. godine.
CURRENCY - eng; novac.
CYLINDER - eng; valjak. Valjak rotacijskog smjera ili polurotacijskog smjera tiskarskog stroja na kojeme je namještena ploča za tiskanje maraka.