D

DAMAGED - eng; oštećen. U filateliji se ovaj izraz koristi za opis marke.
DANEMARK, DÄNEMARK - Danska.
DÄNISCH WEST INDIEN, DANISH  WEST INDIES - Danski Antili.
DANMARK - originalno ime zapisano na svim poštanskim markama Danske.
DANSK VESTINDIEN - Danski Antili.
DANSKA - kraljevina na sjeveru Europe koja ima površinu bez Grenlada 43.092 km² i 5.2 milljuna stanovnika. Marke pod vlastitim imenom izdaje od 1851. godine.
DATE STAMPS - poštanski žig koji označava mjesto predaje ili primanje pošiljke i datum.
DATUM - kalendarska oznaka vremena koju možemo npr. vidjeti na poštanskom žigu.
DECOUPAGE - fra; priprema tiska.
DEBLJINA PAPIRA - postoji tanak, vrlo tanak, pelir, običan i debeo papir. Debljina papira na kojem se tiskaju marke vrlo je različita. Pelir papir nekada je potpuno različit, npr. Kraljevina Jugoslavija br. 97a, 98a i 108a. Kod drugih maraka je samo mala razlika u debljini koja često nije veća od 0.02 mm. Kod tih maraka moramo raditii usporedbe mjerenjem.

d

DEDEAGH - područje u Grčkoj koje je 1913. izdavalo poštanske marke.
DEFINITE, DEFINITIVO, DEFINITIF - eng, talj, fra; konačan, definiran.
DE LA RUE - ime poznate engleske tiskare koja je tiskala poštanske marke za brojne svijetske države.
DENMARK - eng; Danska.
DENTELURE, DENTELLATURA - fra, talj; zubčanje maraka.
DEMOKRATSKA FEDERATIVNA JUGOSLAVIJA (DFJ) - Pomoćna izdanja - prije konačnog oslobođenja cijele zemlje, u pojedinim krajevima, bila su puštena u poštansku upotrebu pokrajinska ili lokalna pomoćna izdanja. Međutim 14 i 16. XII 1944. i 21. II. 1945. godine, izašle su u Beogradu prve marke općeg izdanja, koje su postupno zamijenile gore navedena izdanja.
DEMOKRATSKA FEDERATIVNA JUGOSLAVIJA (DFJ) - 1944. - 1946. g. Valuta: okupacijski dinari / promjena kursa 20 okupacijskih dinara = 1 DFJ dinar
DESIGN, DESSIN - eng, fra; izgled marke, ovaj izraz koristimo kada mislimo na sliku marke i natpise na marci.
DEUTSCHES REICH - ime za Njemačku između 1872. i 1945. godine.
DEUTSCHÖSTERREICH - ime za Austriju između 1918. i 1922. godine.
DICK - njem; debljina, u filateliji se koristi za opis debljine papira.
DIEGO-SUARES - mjesto na sjeveru Madagaskara. Bilo je u francuskom posjedu i poštanske marke je izdavalo između 1890. - 1894. godine. Danas se mjesto zove Antsiranana i ima 230.000 stanovnika.
DIENSTMARKE - njem; službene marke.
DIFFĒRENCE -  fra; razlika.
DIFETTO - talj; greška, oštećenje.
DIRHAM - novčana jedinica u Maroku.
DIVIDE - eng; odvojiti, npr. marku od pisma.
D.L.O. - eng; kratica koja znači: Dead Letter Office ili nedostavljno pismo.
DOPLATNE MARKE - lijepe se u određenom vremenskom periodu pored redovnih franko maraka (npr. Tjedan Crvenog križa i slično). Njihov iznos ne ulazi u propisanu poštansku tarifu nego ide u dobrotvorne svrhe.
DOBROTVORNE MARKE - izdaju se sa doplatnim viškom koji nema poštansku frankaturnu vrijednost već ista ide preko pošte u korist udruženja ili ustanove radi kojih je marka ili serija izdana.
DOPPELZEILIG - njem; dvije vrste.
DOT - eng; točka.
DROIT - fra; ravno.
DROP LETTER - eng; izraz za pismo u lokalnom poštanskom prometu.
DRUCK - njem; tisak, tiskanje.
DRUCKFEHLER - njem; tiskarska greška.
DRUCKPROBE - njem; probni tisak.
DUMB CANCELATION - eng; poštanski žig iz kojeg nije vidljiv niti jedan koristan podatak.

d1