N

NEIZDANE - marke koje su bile pripremljene za izdanje, ali nekim slučajem od poštanske uprave nisu bile puštene u prodaju i promet.
NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA - raspadom Kraljevine Jugoslavije 6. travnja 1941. godine i osnivanjem NDH 10. travnja, već 12. travnja Hrvatska pošta izdaje, zapravo koristi seriju jugoslovenskih maraka sa likom kralja Petra I i označava ih različitim pretiscima. U prvoj seriji je pretisak NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA preko lika kralja, a riječ Jugoslavija je precrtana sa šest okomitih crta. Vrijednosti su još u dinarima i iznose od 50 para do 5,50 dinara. Tu se seriju neki smatraju prvim hrvatskim markama.
Na drugoj seriji, sa više vrijednosti je utisnut grb Hrvatske sa tekstom NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA. Vrijednosti su od 25 para do 30 dinara. Sve do 7. srpnja 1941. Godine koriste se jugoslovenske marke u dinarskim vrijednostima uvijek sa žigom NDH.
Dakle tek u srpnju 1941. godine uvođenjem kune kao platežnog sredstva izlazi serija od 19 maraka sa motivima iz Hrvatske, kao i Bosne i Hercegovine i Zemuna. Vrijednosti su od 25 banica do 100 kuna.
U upotrebi je bila novčana jedinica 1 kuna = 100 banica.
NEZUPČANE - su marke čiji rubovi nisu probušeni, a za odvojiti ih od prodajnog arka treba rezati škarama. Prve stare marke bile su sve nezupčane odnosno rezane.
NOVOTISAK - se podrazumijeva za one marke koje su tiskane sa izvornim pločama i koje već davno nisu u prometu. Obično se razlikuju od izvornih u boji, papiru, zupčanju ili gumiranju.
NOVINSKE MARKE - nekad su se lijepile na pošiljke s novinama (povlaštena tarifa). Danas se više ne koriste.

n