V

VLAKNASTI PAPIR - kada se u masu za pravljenje papira pomiješaju tanki svileni končići, nastaje vlaknasti papir. Svileni končići, vlakna, raspoznaju se slobodnim okom na poleđini marke ili neobojenim rubovima oko slike. Vlakna mogu biti raziičitih boja.
VODOZNAK - u cilju sprečavanja falsifikata, marke se tiskaju i na papiru sa vodoznakom koji se sastoji iz pravih ili krivih linija, slova, grbova i drugih raznih znakova. Izrada ovog papira je ista kao i kod prugastog. Prema tome i prugasti papir je u suštini papir sa vodoznakom. Vodoznak se često dobro primjećuje kada se marka gleda prema svijetlosti. Ako se tako vodoznak ne vidi, marku stavimo licem na crnu podlogu koja ne upija benzin te poleđinu marke prelijemo sa nekoliko kapi čistog benzina.

v

VRSTE MARAKA - poštanske uprave izdaju više vrsta poštanskih maraka koje se medusobno razlikuju po tome, da li se koriste za plaćanje poštanskih usluga prilikom prijema ili isporuke pošiljaka, kao i prema vrsti i načinu otpreme pošiljaka.
VUJA I VUJNA ZA ZONU B - STT 1948. -1954.g. - PRIGODNA IZDANJA - VUJA I VUJNA ZA ZONU B - STT 1948. - 1949.g. Valuta: lira
VUJA I VUJNA ZA ZONU B - STT 1949. -1954. g.REDOVNA IZDANJA - većina su redovna izdanja Jugoslavije u promijenjenim bojama s pretiskom ˝STT - VUJA˝ ili ˝STT - VUJNA˝. Pretisak je u boji maraka ili je u knjigotisku crvene, crne ili plave boje. Valuta: dinar; Valuta: lira