Filigran

Filigran
Vodeni znakovi (filigrani) nastaju utiskivanjem različitih simbola u papirnu masu prilikom izrade papira. Osnovna svrha im je otežavanje krivotvorenje, kako poštanskih maraka tako i papirnog novca. Simboli koji se pojavljuju kao vodeni znakovi su raznoliki, od raznih slova, brojeva, kraljevskih kruna, ključeva i ostalog sličnog. Vodene znakove u filateliju je uvela engleska pošta još prilikom tiskanja prve poštanske marke 1840. godine.

vzt

Prema položaju vodeni znakovi mogu biti okomito, vodoravno, dijagonalno i kombinirano postavljeni. Također moguće je pojavljivanje vodenih znakova postavljenih obrnuto od slike na poštanskoj marki. Kod maraka koje se nalaze na rubovima araka normalna pojava je da se vidi samo dio vodenog znaka, jer je jedan dio znaka ostao na margini arka. Postoje različite tehnike utvrđivanja vodenih znakova: prostim okom, pomoću različitih tekućina i pomoću detektora.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.