Podjela poštanskih maraka prema namjeni

Podjela poštanskih maraka prema namjeni
a) Franko poštanske marke

Ove marke služe za plaćanje poštarine unaprijed, odnosno prije nego je pošiljka otpremljena. Upravo ove marke najčešće se sreću na kovertama i upravo su one najmasovnija izdanja.

Franko marke mogu biti:

Redovne – Njih tiskaju sve pošte na svijetu i služe za masovnu upotrebu. Najčešće zastupljeni motivi na ovakvim markama su turističkog karaktera.
Prigodne – Bilo koja značajna obljetnica, događaj ili značajni datum za neku zemlju dovoljan je razlog za izdavanje prigodnih maraka. Motivi koji se pojavljuju na njima su najraznolikiji, te na taj način čine način informiranja i izvor znanja za sve uzraste.
Novinske – Ova vrsta maraka se koristila za plaćanje poštarine za razne tiskovine. Novinske marke su bile jednostavnog, nezupčanog izgleda. Kada je tiskana prva ovakva marka teško se može utvrditi, no u katalozima se navodi da je u Austriji 1851. godine tiskana novinska marka. Stoga se može uzeti da je to prva službena novinska marka.
Ekspresne – Jedina upotreba ovih maraka je pri slanju žurne pošte. Pri slanju ovakvih pošiljaka poštarina je višeg iznosa, te je nominala ovih maraka većeg iznosa.
Marke za zračni promet – Služe za frankiranje poštanskih pošiljaka koje se transportiraju zračnim putem. Mogu biti avionske, balonske ili astronautičke. Predstavljaju interesantno tematsko područje filatelije.

77

b) Porto poštanske marke

Služe za plaćanje poštarine prilikom isporuke pošiljke. Radi se o pošiljkama koje uopće nisu bile frankirane ili na kojima su bile marke nedovoljne vrijednosti. Tada se poštarina naplaćuje od primatelja u dvostrukom iznosu od redovne poštarine.

Postoje dvije vrste porto maraka:

Redovne – Koriste se u navedene svrhe i tiskaju se kontinuirano. Motivi su različiti: od oznaka brojeva, velikih slova abecednog sustava, do grbova, kuća, spomenika, znamenitih ljudi i ostalog.
Doplatne – Tiskaju se povremeno i koriste se u određenim periodima. Primjer su marke za vrijeme održavanja ”Tjedna Crvenog križa” ili ”Dječji tjedan”.

777

c) Posebne poštanske marke

Razlikuju se slijedeće vrste posebnih poštanskih maraka:

Paketske – Korištena u svrhu plaćanja poštarine pri slanju paketa i sličnih pošiljki. Jedne od prvih paketskih maraka su tiskane u Belgiji 1879. godine i Italiji 1884. godine. Ovisno o tipu poštanskog prometa razlikuju se željezničke paketske marke, autopaketske marke, brodske paketske marke i avionske paketske marke.
Telegrafske – Služe za naplatu telegrafskih pristojbi. Prvu ovakvu marku u Europi tiskala je Rusija 1865. godine. Motivi ovih maraka su raznoliki (likovi vladara, grbovi, kipovi, brojevi, ptice i slično). Najvrednija ovakva marka je izdana u Engleskoj 1877. godine i kataloška vrijednost joj je oko 6000 Eura.
Željezničke – Uz već spomenute željezničke paketske marke postoje i željezničke marke za frankiranje drugih željezničkih pošiljaka. Takva izdanja spadaju u raritetne primjerke.
Marke za automate – Ove poštanske marke su tiskaju u tiskarama kao i sve druge marke, samo što se ne prave u arcima već u rolnama od više stotina primjeraka. Automati rade na način da se u njih ubaci kovani novac i pritiskom na određeno dugme dobije se odgovarajuća marka. 1992. godine Republika Hrvatska je izdala marku za automat na kojoj je prikazan kip kralja Tomislava. Na žalost ova marka nikad nije korištena u automatima.
Marke iz automata – Za razliku od maraka za automate, ove marke se tiskaju u samim automatima. U automat se ubacuje kovani novac i sam automat tiska marku one vrijednosti za koju je ubačen novac. Iako postoje i prigodne verzije ovih maraka, među filatelistima njihovo sakupljanje nije rašireno.

8

d) Službene poštanske marke

Služe za frankiranje poštanskih pošiljaka državnih institucija (općina, osiguravajućih tvrtki, i slično). Prvu službenu poštansku marku tiskala je Engleska 1840. godine, kada je u promet puštena prva poštanska marka. U današnje vrijeme upotreba ove vrste maraka gotovo da je iščeznula, izuzev poreskih službenih maraka u čijoj funkciji služe taksene marke.

U njih se ubrajaju:

Poreske službene marke – Koriste se za frankiranje raznih poreskih formulara u svrhu naplate poreza od poreskih obveznika i drugih uplata.
Poštanske obračunske marke – Tiskane su za lokalne potreba pojedinih pošti.
Marke za osiguravanje imovine i pošiljki – Pojedine pošte su tiskale ove marke u svrhu osiguranja službenih pošiljki.

9

e) Dobrotvorne poštanske marke

Ova vrsta maraka je prisutna u gotovo svim zemljama. Pomoću poštanskih maraka ove vrste daje se doprinos u svrhu Crvenog križa, raznim fondovima protiv raznih bolesti, stradalima od nepogoda, rata i slično. Ovim načinom i sama filatelija dobiva jednu izraženu humanu crtu.

Doplatne – Osnovna razlika između ovih maraka i ”pravih” poštanskih maraka je što se ove marke upotrebljavaju samo jedan određeni period i što novac zarađen njihovom prodajom u cijelosti pripada humanitarnoj organizaciji kojoj je marka posvećena. Za vrijeme perioda korištenja doplatne marke njihova naplata je obavezna. Republika Hrvatska je tiskala prve ovakve marke 1991. godine u korist ”Hrvatskog radiše”.
Marke s doplatom – Za razliku od doplatnih maraka naplata, odnosno korištenje ovih maraka je dobrovoljno. Ove marke uz svoju nominalnu vrijednost imaju sitnijim brojkama naznačenu doplatnu vrijednost. Mogu biti redovne i prigodne tako da spadaju u ”prave” filatelističke marke.

10

f) Privatne poštanske marke

Osnovne dvije skupine privatnih maraka su šeikatske marke i marke pojedinih hotela, gradova i kurira. Šeikatske marke su marke pojedinih država koje su se 1971. godine ujedinile u Ujedinjene Arapske Emirate (UAE). Tu se radi o predivnim izdanjima, posebno zanimljivim tematskim skupljačima. Hotelske, gradske i kurirske marke su lokalna izdanja, koja nije izdala pošta. Iz tog razloga nisu niti uvedene u katalozima, te je njihova filatelistička vrijednost diskutabilna.

privatne1

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.