Hrvatska izdanja maraka 1918. - 1919.

Hrvatska izdanja maraka 1918. - 1919.
Ako prihvatimo načelo da filatelističko doba neke zemlje počinje izdavanjem maraka te zemlje i da su iste u funkciji iskorištavanja poštanskog suvereniteta, onda možemo reći da su poštanske marke Države SHS izdane 1918. prve hrvatske marke, a obuhvaćaju provizorna izdanja SHS (franko marke, porto marke), definitivna izdanja (prigodne marke i redovne marke). Država SHS formalno nastaje odlukom Hrvatskog sabora u Zagrebu 29. listopada 1918. kojom je proglašeno odcjepljenje od Austro - Ugarske Monarhije. Državom je upravljalo Predsjedništvo Narodnog vijeća SHS od 6 članova, a formirana je po načelima zemalja. Tako Štajerska, Koruška, Kranjska, Gorička i Trst imaju 14 zastupnika, Istra 3, Dalmacija 7, Hrvatska i Slavonija s Rijekom 28, Bosna i Hercegovina 18 te Vojvodina 10 zastupnika u Narodnom vijeću. Veliki dio državnih poslova obavljao se decentrilizirano što je bilo vidljivo i kod pošte kao javne službe. Izdane su posebne marke za Hrvatsku, posebne za Bosnu i Hercegovinu te posebne za Sloveniju. Za izdavanje hrvatskih maraka bila je nadležna poštanska direkcija u Zagrebu. U novoj državi prve poštanske marke puštene su u promet 18. studenog 1918. godine. Bile su to mađerske marke s likovnim prikazima žetve i zgrade parlamenta u Budimpešti pretiskane pretiskom SHS/HRVATSKA u knjigotisku tamnomodrom bojom. Pretisak je izvršen u Zemaljskoj tiskari u Zagrebu i Nadbiskupskoj tiskari u Zagrebu. Likovno rješenje pretisaka izradio je litograf Zemaljske tiskare Steinbauer.

Tijekom izrade pretiskane su 33 različite franko marke i 8 porto maraka s 12 različitih pretisaka. Cijelo izdanje prate brojne tipične i slučajne pogreške, makulatura i slično. Kod ovih maraka postoje brojni falsifikati. Prigodni niz maraka u spomen na proglašenje nezavisnosti Hrvatske pušten je u promet 29. studenog 1918. godine. Izdanje prate četiri marke koje imaju alegorički prikaz oslobođenja klečećeg roba koji kida lance. Likovno rješenje izradili su Rudolf Sabljak (rob) i Rudolf Valic (okvir i tekst). Tisak je izvršen u kamenotisku u Zemaljskoj tiskari u Zagrebu. Marke su bile u uporabi samo jedan dan. Ovo izdanje zbog male tiraže prate brojni falsifikati.

prve pretisci i rob

Sredinom siječnja 1919. pušteno je u promet prvo redovno izdanje frankomaraka "DRŽAVNA POŠTA HRVATSKA". Lina Crnčić Virant autorica je usvojenog rješenja za vrednote 2, 3 i 5 filira kojima je u središtu ženski lik s uzdignutim rukama, a koji izranja iz figurativnog aranžmana nacionalne folklorne ornamentike.

djeva

Oto Antonini autor je usvojenog rješenja za vrednote 10, 20, 25 i 45 filira gdje je središnja figura mornar sa zastavom. U literaturi se niz poštanskih maraka na temelju ovog dizajnerskog rješenja još naziva "mornari".

mornari clanak 2

Antun Koželj autor je usvojenog rješenja za vrednote 1, 3 i 5 kruna gdje je središnja figura sokol raširenih i uzdignutih krila.

sokoli rano lete

Likovna rješenja za ove poštanske marke možemo označiti kao prvence hrvatskog dizajna. Tisak ovih maraka izveden je u kamenotisku dijelom u Zemaljskoj tiskari, a dijelom u tiskari Rožankowsky i drug u Zagrebu. Izdanje je popraćeno tipičnim greškama kod svake pojedine vrijednosti, kao i slučajnim greškama. Do danas nisu poznate krivotvorine ovog izdanja. Ukupno 56 različitih poštanskih maraka obilježilo je početak hrvatske filatelije. Za svega dvije godine bit će jubilarnih 100 godina od pojave tih izdanja te ih se s punim pravom trebamo prisjetiti.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.